E N D E L I G (straks) i mål! 🤩

Nå har styret i Droneklubben klart å forhandle fram en NY og UNIK forsikringsavtale til våre medlemmer. Noen formaliteter må på plass før vi kan lansere «om få strakser!». 🤯

Da blir det mulighet for å både få ansvarsforsikring for nytteflygere (RO1 – RO2 – RO3) og hobbyflygere.

BONUS: EGEN forsikringsordning for de som flyr kun som HOBBY. 😎

Vi garanterer Hobbyflygere og RO-flygeee gode priser på kaskoforsikring (drone med utstyr).

Hva er en Hobbyflyger? FPV, modellfly, droner og lignende. 🚁

Mer info kommer fortløpende, følg med på vår facebook side! Vi vill også publisere på bloggen da vi er i mål!