Viste du at forsikring er påbudt for alle som flyr droner?

Hvorfor droneforsikring via Droneklubben?

Ved å signere forsikring via Droneklubben får du tilgang til gode rabattavtaler, som gjør at du får landets billigste(?) forsikring. Totalt sett om du inkluderer medlemskapspriser.

For å få tilgang til forsikringstilbudet må du være signaturmedlem,
og innlogget på nettsiden vår.

Bli signaturmedlem

Har du bruker? Trykk her for å logge inn.

 ‎‏‏‎ ‎

Etablering

Ansvarsforsikring

Kaskoforsikring drone & utstyr

Profesjonell ansvarsforsikring

Inkludert droner

Inkludert piloter

Skal du ta betalt for oppdrag?

Forsikring iht. EC785/2004

Dekker 750.000 SDR
( € 1.300.000 )

Ikke profesjonell

Etablering: 0 €

Ansvarsforsikring: 15.68 € / år*

Kasko fra: Fra 30 €

Prof. Ansvarsforsikring:

Ink. droner: Ubegrenset

Ink. piloter: 1

Skal du ta betalt for oppdrag?:

Forsikring iht. EC785/2004: ✔️

Dekker 750.000 SDR ( € 1.300.000 ): ✔️

Fra ca 13 kr / Mnd

(€ 15.68 i året)

Dersom du bestiller mer en kun ansvarforsikring vil prisen bli høyere iht. hvilke tilleggsforsikringer du bestiller. 

profesjonell

Etablering: 0 €

Ansvarsforsikring: 132.27 € / år*

Kasko fra: Fra 30 €

Prof. Ansvarsforsikring: ✔️

Ink. droner: Ubegrenset

Ink. piloter: Ubegrenset

Skal du ta betalt for oppdrag?: ✔️

Forsikring iht. EC785/2004: ✔️

Dekker 750.000 SDR ( € 1.300.000 ): ✔️

Fra ca 117 kr / Mnd

(€ 132.27 i året)

Dersom du bestiller mer en kun ansvarforsikring vil prisen bli høyere iht. hvilke tilleggsforsikringer du bestiller.

Ta meg til forsikring!

Prof. ansvarsforsikring: Profesjonell erstatningsforsikring, ofte kalt yrkesansvarsforsikring eller PI-forsikring, dekker saksomkostninger og utgifter som er pådratt i ditt forsvar, samt eventuelle skader eller kostnader som kan tilkjennes, hvis du påstås å ha gitt mangelfull rådgivning, tjenester eller design som får kunden din til å tape penger.

Kaskoforsikring: Det er oppgitt pris “fra”, det betyr at prisen varierer per drone. Prisen varierer iht. hvor dyrt utstyret er. Kaskoforsikring er ikke påbudt, og du står fritt til å velge det eller ikke.

Egenandel: 125 €. Om du har kaskoforsikring på dronen din, og den blir skadet/tapt koster det 125 € i egenandel. Dersom du flyr med ansvarsforsikringen koster det 125 € i egenandel om en ulykke oppstår. Det er like priser for kommersiell og ikke kommersielle piloter.

vilkår - Hobby vilkår - kommersielt

Vilkårene er på Engelsk. Coverdrone jobber med en offisiell oversetning.

For skoler

Droneklubben er et flott sted for skoler å skaffe seg forsikring som dekker en hver lærer og elev som ønsker å fly under skolens regime.

Les hvordan din skole kan bli forsikret
Droneklubben har klart å forhandle fram en NY og UNIK forsikringsavtale til våre medlemmer. Droneforsikring fra Coverdrone er underlagt Starr Companies. Starr Insurance Companies (or Starr) er et markedsføringsnavn for driftsforsikrings- og reiseassistentselskapene og datterselskapene til Starr International Company. Starr Companies blir benyttes av flere andre organisasjoner i Norge per dags dato. Forsikringen har en 18 års aldersgrense. Den kan tegnes av foreldre som operatør, så lenge barnet / piloten er fylt 16 år. 
 
Alle dronepiloter er pålagt å ha ansvarforsikring iht. EC785/2004.

Signaturmedlemmer som er ikke kommersiell og kommersielle flygere får gode priser på kaskoforsikring (drone med utstyr) hos vår partner.

Ved spørsmål ang forsikring ta kontakt på tlf: 941 54 054
Eller mail: post@droneklubben.no

*
Egenandeler: ved personskader – 0 €, for kasko utstyr/luftfartøy – 125 €, skade på tredjeparts eiendom – 125 €, profesjonell ansvarsforsikring – 1250 €.

 
Minner om at Droneklubben ikke selger forsikring, men er bindende ledd mellom  forsikringstaker og  COVERDRONE.
For generell informasjon om forsikringen ber vi deg lese på nettsiden vår.