Tilbake

FOR RO1

For enkeltpersoner eller selskaper som skal bruke drone i kommersiell sammenheng (nytterelatert, oppdragsbasis, selge bilder eller video) eller på et annet vis tjene penger på bruk av drone, så er det krav om godkjennelse fra Luftfartstilsynet.

Her er 5 enkle steg på hvordan du får tillatelse.

01 – REGELVERK

Vær en trygg, ansvarlig og lovlydig pilot.

Operatør er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende regelverk.

Regelverk

02 – OPERASJONSMANUAL

Du er pålagt til å ha og følge en OM.

Skriv ut og utarbeid operasjonsmanual (OM) som beskriver planlagte operasjoner. Last ned malen i linken under. (OM skal ikke godkjennes, men Luftfartstilsynet kan be om at manualen fremvises)

MAL - RO1 OPERASJONSMANUAL

03 – FORSIKRING

Du er pålagt å ha forsikring som pilot.

Operatøren er ansvarlig for at det foreligger forsikring som dekker erstatningsplikt ovenfor tredjeperson, jf. luftfartsloven § 11-2.

(BLI MEDLEM I DRONEKLUBBEN OG FÅ RABATT PÅ FORSIKRING) 
forsikring

04 – DEKLARERING TIL LFT

Deklarering = Opplyse

For å operere i kategori RO1 må det sendes en deklarering til Luftfartstilsynet (LFT) der operatøren bekrefter at han eller hun er kjent med hvilke krav og begrensinger som gjelder for operasjoner innen denne kategorien.

DEKLARERE VIA ALTINN

05 – TILBAKEMELDING

Bekreftelse på innsending.

Så snart skjemaet er sendt Luftfartstilsynet, og du har mottatt en mottaksmelding, kan operasjonene påbegynnes.

Mere informasjon om RO1 kan du finne  Lutfartstilsynet sine sider. 

Savner du noe her?
Gi oss tilbakemelding her.