Tilbake

Drone – FAQ

Kort vei noen spørsmål og svar fra luftfartilsynet.

Ovenfor kan du søke i Luftfartstilsynet sin liste over spørsmål og svar.
Siden kan ses i sin helhet her: Luftfartstilsynet.no
Vi anbefaler å bruke søkefunksjonen.

Spørsmål vedrørende listen? Kontakt luftfartstilsynet.