Tilbake

Drone – Regler

Kort vei noen guide fra Luftfartilsynet på droneregler.

Siden kan ses i sin helhet her: Luftfartstilsynet.no

Spørsmål vedrørende listen? Kontakt luftfartstilsynet.