Bestilling av hobby forsikring

Når man skal fylle ut er det viktig å påse at forsikringen gjelder KUN vedkommende som tegner forsikringen. Dersom en ektefelle, eller barn flyr dronen vil ikke forsikringen gjelde. 

Under "What purpose" viktig å velge at du flyr "recreational", for å få hobby-forsikring.

Det som er viktig under første steget er at man velger Droneklubben som Industry Association. 

OBS: "where did you hear about us?" er endret fra "Not applicable" til "i/a".

På side to er det enkelt og greit bare å fylle ut fult av forespurt info, og markere hvor du ønsker å fly.

Les over om du ønsker å fly ovenfor noen av landene listet opp under der. 

Standard utfylling:

På denne siden velger du hvor lenge du ønsker at forsikringen skal tre i kraft, og hvor lenge den skal vare. Her har du også mulighet til å velge månedlig betaling. 

Forsikringssummen på €1,300,000 dekker følgende krav:

  • Ansvarsforsikring iht. EC785/2004.
  • Forsikringen skal dekke 750000 SDR (ca 9.500.000 NOK)

Her fyller du ut om du ønsker kasko på utstyr i lufte, og utstyr på bakken. 
Eventuelt om du ønsker kasko på innleid utstyr.

Først må du godta vilkårene som står nevnt ovenfor. Deretter kan du trykke "QUOTE"

 

Etter du har godkjent dette kommer du til "your Quote". Her får du se dokumenter, og et sammendrag av forsikringen du ønsker. Hvis du er fornøyd med prisen kan du trykke "buy" på den nederste linja. Da er det bare å fylle ut kortopplysninger. 

Etter du har betalt er du good-to-go. Det vil si at du blir forsikret med en gang betalingen har gått igjennom. Da vil alle nye dokumenter være tilgjengelig via kontoen på www.coverdrone.com/no/

Bestilling av kommersiell forsikring

Detaljer som er viktige:
Velg ansvarlig person på skole som informasjonen skal så på.

Deretter synliggjør du skolen her:

"For what purpose are you operating" velg - Commercial.

"Business name" så skriver du inn bedriften / skolen forsikringen skal stå på.

"Email address" her skriver du inn eposten som forsikringskontoen skal stå på. Her får du tilsendt forsikringsdokumenter m.m.

"Phone number" legg inn + 47 før nummeret ditt. 

Training & Experience:
Her velger du det som passer deg. 

Viktig å velge Droneklubben som Industry Association. Her må man legge inn medlemsnummer for å få rabatt på slutten.

Standard vil være: 

På side to er det enkelt og greit bare å fylle ut fult av forespurt info, og markere hvor du ønsker å fly.

Les over om du ønsker å fly ovenfor noen av landene listet opp under der. 

Standard utfylling:

Det minste alternativet (€1,300,000) dekker det lovpålagte beløpet du må være forsikret for. (Forsikringen skal dekke 750000 SDR (ca 9.500.000 NOK). Du kan velge å forsikre for mer, dersom du ønsker. Valget her kommer til å endre sluttprisen. Våre FRA priser viser med €1,300,000 som utgangspunkt.

Her fyller du ut om du ønsker kasko på utstyr i lufte, og utstyr på bakken. 
Eventuelt om du ønsker kasko på innleid utstyr.

Profesjonell ansvarsforsikring er mulig å kjøpe her, samt ekstra forsikring dersom du ønsker en erstatningsdrone og utstyr. 

Først må du godta vilkårene som står nevnt ovenfor. Deretter kan du trykke "QUOTE"

 

Etter du har godkjent dette kommer du til "your Quote". Her får du se dokumenter, og et sammendrag av forsikringen du ønsker. Hvis du er fornøyd med prisen kan du trykke "buy" på den nederste linja. Da er det bare å fylle ut kortopplysninger. 

Etter du har betalt er du good-to-go. Det vil si at du blir forsikret med en gang betalingen har gått igjennom. Da vil alle nye dokumenter være tilgjengelig via kontoen på www.coverdrone.com/no/