Med bestillingen av “pilot/operatør” kortet bekrefter jeg å ha satt meg inn i og er oppdatert på de til en hver tid gjeldene regler for droneoperatører i Norge. Jeg bekrefter å ha nødvendig dokumentasjon og tillatelser til å operere en drone. Droneklubben er ikke ansvarlig for missvisende bruk av dette produktet. “Pilot/operatør” kortet legitimerer ikke noen form for sertifisering og kan ikke brukes som bevis på noen form for godkjenning. Formålet med kortet er kun å hjelpe deg som pilot med å fremstå mer seriøs ovenfor publikum og interessenter når du er ute å flyr ved å fremvise relevant informasjon om deg som dronepilot uten å måtte ta hendene av stikkene.