PERSONVERNERKLÆRING

Erklæringen gir deg informasjon om dine rettigheter og hvordan vi beskytter dine personopplysninger.

Hva er dine personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling siktes det til enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

Hvordan sikres dine personopplysninger?

For å sikre dine personopplysninger utføres all kommunikasjon mellom deg og vår nettside kryptert ved hjelp av SSL-sikkerhetssystem. Ditt personlige passord lagres kryptert i vår database.

Hva brukes dine personopplysninger til?

Opplysningene som er samlet inn om deg og annen informasjon fra offentlige registre, kan brukes for at Droneklubben skal kunne foreta rådgivning, administrere avtaler, opprette dronestatistikk, foreta produktutvikling og eventuell markedsføring av produkter fra samarbeidspartnere.

Droneklubben lagerer ikke dine kredittkort opplysninger. Betaling skjer sikkert via Stripe. Du kan lese om stripe på stripe.com.

Droneklubben er underlagt taushetsplikt om personopplysninger. Overlevering av personopplysninger til en tredjepart kan kun skje med samtykke fra den registrerte brukeren. Nødvendige opplysninger vil kunne overleveres til samarbeidspartnere f.eks. luftfartstilsynet eller andre myndigheter.

Endringer

Personvernerklæringen med vilkår vil bli oppdatert fra tid til annen bl.a. som følge av at våre tjenester utvides eller endres, og vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra deg. Den til enhver tid gjeldende versjonen av vilkårene finner du her. Ved større endringer vil vi også kunne forsøke å kontakte deg direkte gjennom tilgjengelige kanaler som eksempelvis e-post eller varsler på våre nettsider

Hvordan slette min data?

Dersom den registrerte ønsker opplysninger om hvilke personopplysninger Droneklubben har om vedkommende eller ønsker å foreta endringer må dette skje ved en skriftlig henvendelse.

En slik henvendelse må være underskrevet av den registrerte. Henvendelsen sendes til Droneklubben post@droneklubben.no

Vi oppfordrer alle til å ikke sende oss fødsels- og personnummer eller sensitive opplysninger på e-post.