Notifications
Clear all

Individualister i samarbeid. ASINTAS

1 Posts
1 Users
0 Likes
886 Views
Bengt Eide
(@asintas)
New Member
Joined: 2 år ago
Posts: 1
Topic starter  

Hei alle medlemmer i Drone klubben.

Kjekt og få være med og har store forventninger rundt dette.

Etter og ha jobbet med dette i snart i 3 år, primært som konsulent ser vi at bruk av Droner allerede er i ferd med og bli proffesjonalisert og større aktører tar over. Selve bruk av Drone som " verktøy " er akseptert.

Fokuset fremover nå ( slik vi ser det ) blir det vi samler inn og hvordan en bruker denne informasjonen / dataen, blir det essensielle.

Jeg er i ferd med og etablere Asintas  ( Asset Integrity services ) og har allerede sikret endel ( etter mitt skjønn ) ekstremt bra og sterke visualisering programmer fra enkel visuell inspeksjon av bygg & infra struktur til og " Lime inn " andre kilder som Termo / multi spektralt osv.

Det kommer og egne wmebseminar mht fotogrammatri / ta bilder - overlapp / GSD samt referanse mål . Intuitivt og enkelt.

Samt rapportering, inklusiv historisk utvikling mm. I tillegg har vi muligens Europas mest innovative " under vanns-drone " for inspeksjon og visualisering under vann. Denne 3D modellen kan og legges inn i en geometrisk modell over vann. DVS en kan og få oppdrag og " fly " overvann.

Denne tjenesten er foreløpig en egen tjeneste som kan kombineres med deres men ikke utførende, da dette krever egen spiss kompetanse.

Typiske områder kan være 

- større Dam anlegg

- Kai / kai områder.

- over elver / fjorder ifm Bro fundament osv.

 

I tillegg i ferd med og ferdigstille en egen godkjent Drone. C2. subb A2 som burde være klar for markedet Q1/22.

Det vi tenker er og etablere et nettverk av Drone operatører gjennom Drone klubben i hele landet som ønsker sin selvstendighet men samtidig kunne være endel av at oppdrags nettverk som kan tilby disse tjenestene utover sin nå værende oppdrag. Men under markeds hatten ASINTAS .

En kan selv velge om en vil operere som selvstendig , selskap eller en ren avdeling i ett av alle landets 14 + fylker men er og åpne for pr kommuner da noen av våre fylker er store i utstrekning.

Lokale kunder etc forblir ens egne men en kan utvide tjenesten til visuell inspeksjon fra bygg, til Infra struktur som bruer , kaier , Dam anlegg osv. Vi ser og på Mapping ifm fjellsikring for fylker / kommuner / entreprenører og har tilgang i meget høy Geoteknikk kompetanse for tolkning / rapportering, men dere foretar all flygning / mapping / data innsamling.

En beholder egne tjenester / økonomi mht drone / operatør inntekt og får 60% av prosess / 3D visualisering etc inntekt for sine egne kunder.

Ved eventuelle nasjonale kunder ( Fra Asintas ) beholder en fortsatt egen inntekt mht data innsamling, mens prosessering & rapport snus til 40% prosess / visualisering inntekt.Eventuelle time salg eller spesial prosjektledelse osv i egen avtale.

vi ønsker med nevnte Drone og tilby: ( Klasse C2 / A2.) Bakrunnen for dette er 2 års + erfaring fra infra struktur visuell insrpeskjon, trange / vanskelige tilkomst , dekning GPS osv til en spesial utviklet innovativ egen Drone. Forbehold DroneKlubben og ASINTAS medlemmer.

- rent kjøp

- leie & eie avtale

- leie pr oppdrag

Det vil og følge med eget program slik at vi eventuelle skader mm på skrog osv vil dette enkelt kunne eratttes ved egen 3D printing ( lokalt enten ved eget nettverk eller egen 3D printer) Det testes og ut tilleggs verktøy som egne fuktighets måler, tykkels målinger for maling / stål etc for denne Dronen.

 

Høres dette interessant ut og under slagordet individualister i samarbeid kan vi fremstå som store på nedslagsfelt samtidig som en opprettholder egen individualisme. 

 

Bekreft vi dette innlegget eller send en enkel intro til : eide.bengt@gmail.com ( Egen Asintas + pluss web side er under arbeid ) 

 

Høres vi

 

Bengt

 


   
Quote
Share:

Hvis forumet ikke er tilgjengelig er det fordi vi vedlikeholder, forumet er nok snart tilbake.