Tilbake

Droneguide

Her finner du tips og informasjon om hva som skal til for at du skal
kunne utnytte dronens potensialer.

01 – LÆR DEG REGLENE

Vær en trygg, ansvarlig og lovlydig pilot.

Regler og droneforskrifter er raskt utviklet.Hold deg oppdatert på hvordan og hvor du lovlig har lov til å fly og andre viktige regler i ditt land.

Link her

02 – FINN DEN RETTE DRONEN

Se gjennom populære modeller. Finn den rette i henhold til dine formål og budsjett.

En god start er DJI droner. Produsenten har mange droner med imponerende funksjoner. Vi jobber med å få på plass en guide til de forskjellige modeller etter som de blir lansert. 

Link her

03 – LÆR DEG Å FLY

Som dronepilot skal du alltid ha kontroll over dronen du flyr.

Lær om grunnleggende flykontroll, hvordan du lager en sjekkliste før flyging, og praktiserer flyvningsmønstre for å mestre ferdighet og for å unngå dårlige krasjer.

Link her

04 – SKAFF DEG FLYGE TILLATELSE

Det finnes primært to hovedkategorier nå. Åpen kategori eller spesifikk kategori.

§ 8-8. Krav om tillatelse.
Den som innenfor norsk område vil drive annen ervervsmessig luftfartsvirksomhet enn rutefart, må ha tillatelse fra vedkommende departement, om ikke annet blir bestemt av Kongen. Når det gjelder skoleflyging, oppvisningsflyging, konkurranseflyging eller annen luftfartsvirksomhet av særlig art, kan departementet bestemme at slik tillatelse skal kreves selv om virksomheten ikke drives ervervsmessig.

Link her

05 – SKAFF DEG FORSIKRING

Forsikring er viktig for beskytte deg, din drone og andre personer.

§18 Operatøren er ansvarlig for at det foreligger forsikring som dekker erstatningsplikt ovenfor tredjeperson, jf. luftfartsloven § 11-2. Se vår forsikrings guid for å finne den rette forsikringen. 

Link her

Savner du noe her?
Gi oss tilbakemelding her.